• alf holmelid.jpg FOTO: Lars Hoen

Regjeringen ønsker flere innvandrere i arbeid

— Meldingen er et viktig skritt på vei inn i et mangfoldig samfunn, sier SVs Alf Holmelid.