Lover utvalg om sørlandsproblemer

Regjeringen planlegger å opprette et utvalg om levekårsutfordringene på Sørlandet, røper Aps partisekretær Raymond Johansen.