• HØYTEKNOLOGISK: Masterstudent Abdulkader Bat ved Høgskolen i Telemark forebereder et eksperiment der han skal simulere en gasseksplosjon framfor en høyblokk. I speilbildet følger doktorgradstudent Andre Gaathaug med. Det er dette forskningsmiljøet dekanene ved UiA frykter skal kapre tilsvarende miljøer i Agder. Forskningen i Telemark er viktig for både prosessindustri og offshorevirksomhet. FOTO: Kjetil Reite

Frykter Telemarks teknologimiljø

Et flertall av dekanene ved UiA advarer mot at teknologimiljøet i Grimstad vil bli flyttet til Porsgrunn ved en universitetsfusjon. Nå slår Høgskolen i Telemark tilbake mot det de mener er spekulasjoner uten rot i virkeligheten.