• Jens Stoltenberg lovet i landsmøtetalen sin torsdag dobling av firefelts motorveier på få år. Her er den nye firefeltsveien mellom Lillesand og Grimstad. FOTO: Jon Anders Skau

Statsminister med uklar veiplan

Statsminister Jens Stoltenberg lover å doble dagens kilometer med firefeltsvei. Men veivesenet har ikke hørt om planene.