• Tjostolv Moland (t.v.) og Joshua French har vært fengslet i Kongo i snart to år. FOTO: Scanpix, arkivfoto

Ambassadør har hatt møter i Kongo

Ambassadør Jon Vea er onsdag i møter Kongo, i håp om å få fortgang i fangeoverføringen til Kinshasa.