• GLADE: Havnefogd Olav Neset og leder av havnestyret Kirsten H. Leschbrandt er veldig glade over at havnevesenet har fått sin nye båt i "Bjørnen".

Jubel over "Bjørnen"

Mandal har fått ny havnebåt — også denne gangen kalt "Bjørnen".