Mange forhåndstemmer kan bety høy valgdeltakelse

Valgstyrene i de største byene har registrert til dels betydelig økning i forhåndsstemmer i år sammenlignet med tidligere valg. Det kan bety høy valgdeltakelse.