• FRA ÅPNINGEN. Fylkepolitiker i Aust-Agder, Oddvar Skaiå (th) og prosjektleder for den interaktive rasteplassen ved Håhellervatnet i Sirdal, Tarjei Haugen, var strålende fornøyde med anlegget til 4,5 millioner kroner som ble åpnet i juni i fjor. Jon Erling Skåtan(tv) i Statens Naturoppsyn har bidratt med mange av fotografiene på tavla. ARKIVFOTO: JOHS. BJØRKELI

Internettsuksess i vernefjell

Mobiltelefondekningen er så godt som fraværende langs Brokke-Suleskarveien mellom Setesdal og Sirdal.