Lettere i fengsel ved alvorlige lovbrudd

Terskelen for å fengsle unge under 18 år er høy, men ifølge kriminalsjefen i Agder-politiet kan fengsling ofte bli alternativet i de mest alvorlige sakene hvor unge fremstilles for andre gang.