Uføre sørlendinger mobbes mye

Over dobbelt så mange uføre som friske sørlendinger opplever å bli mobbet.