• FAREN OVER: Luftfartstilsynet truet med flyforbud for luftambulansen i Arendal og åtte andre legehelikoptre i Norge, men Norsk Luftambulanse har nå utbedret avvikene.

Faren over for luftambulansen

Luftfartstilsynet trekker varsel om suspensjon. Dermed blir ikke luftambulansen på Sørlandet satt på bakken over helgen.