Uvisshet rundt NorGer-prosjekt

Agder Energi avlyste to pressekonferanser om NorGer-selskapet på grunn av formaliteter rundt børsnotert deleier.