Vil jobbe gratis for valpene som ble avlivet med hammer

Advokat Hanne-Eva Müller vil uten kostnad for hundeier vurdere om saken er egnet til å føres som privat straffesak, dersom påtalemyndigheten henlegger den.