• Jubeldag: Etter år med frustrasjoner og kamp kan beboerne på Langenesveien puste lettet ut, når Statens vegvesen nå går inn for å sette ned fartsgrensen fra 80 til 60. Her står en morgenfrisk og glad gjeng og venter på skolebussen. De voksne i bakerste rekke er f.v. leder Anders Sundøy i Vognsneset vel, og engasjerte foreldre Tone Martha Sødal og Mikal Olsen. Barna er f.v. Nikoline (9), Juliette (6) og Christianne (11) Vadseth, Martine Røinaas (11) som holder lille Marianne Sundøy (1,5) i hånden, Christian (5), Anne Malin (6) – delvis skjult, Henriette (12) og Marius (8) Olsen. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Jubler for 60-sone på Langenesveien

Tretti års kamp er kronet med seier: Endelig settes fartsgrensen på Langenesveien ned til 60 kilometer i timen. Hele året.