250 skadesaker i Agder etter "Berit"

Forsikringsselskapene har hendene fulle etter "Berit" og "Lille-Berit". Og det er ikke over.