- Kaos i hele dag

Bilbergingsselskapene i store deler av Vest-Agder har hatt nok å gjøre i dag.