Vil flytte AMK-sentralen

I et skriv går sykehusdirektør Jan Roger Olsen inn for arbeidsutvalgets forslag om å flytte AMK-sentralen, Pasientreisekontoret og ledelsen for sykehusets avdeling for prehospitale tjenester ut av Arendal.