KRISTIANSAND: Ettersom Frp landet på beskjedne 11,4 prosent ved lokalvalget, fremstår partiet nå mindre avskrekkende i KrF-leiren.

– Jeg vil gå inn i dette med åpne øyne. Jo sterkere sentrum er, og svakere fløypartiene er, dess flere saker kan vi få igjennom, sier Dagrun Eriksen, tradisjonelt kjent som en av partiets mest hardnakkede sentrumspolitikere.

– Så du åpner for Frp-samarbeid?

– Absolutt, det er vi nødt til. Vårt mål er jo å få flest mulig KrF-saker igjennom, svarer nestlederen, som tidligere har stilt seg avventende til spørsmålet.

Nylig var Eriksen, som også er nestleder av Stortingets kirke-, utdannings— og forskningskomité, i hjembyen for å åpne et UiA-seminar om lyttevennprosjektet i Vest-Agder.

– Enklere nå

De neste månedene akter partiledelsen å låne alle ører til grasrota, før de bestemmer strategi neste høst – ett år før valget.

ÅPEN FOR FRP: – Å få gjennomslag for KrFs politikk er enklere når Frp er mindre, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Evje. ARKIVFOTO: JON ANDERS SKAU Foto: Jon Anders Skau

KrFs mest taletrengte stortingspolitiker, Kjell Ingolf Ropstad fra Evje, uttalte allerede under landsmøtet i vår vilje til å ty til Frp for å gi sosialistene avløsning.26-åringen sier nå at mange sentrale KrF-ere mener det samme som ham.

– Jeg tror valget vil gjøre denne prosessen lettere. Å få gjennomslag for KrFs politikk er enklere når Frp er mindre. Nå er jo KrF og Venstre like store som Frp, påpeker Aust-Agder-representanten.

Han registrerer at strategien med å flagge støtte til Høyre, uten å utelukke Frp, ga solid uttelling i Kristiansand. Dette kan også bli løsningen i 2013. – Det viktige er å få en ny kurs for landet. Det funker ikke med Ap, mener Ropstad.

Mange KrF-ere er mektig frustrert over det de kaller gjentatte angrep på trosfrihet og kristen kulturarv. Fjerning av kontantstøtten for toåringer var også en rød klut for de gule.

Straffet i 2009

Varaordføreren i Kristiansand bruker ord som «arrogant» og «skammelig» om de rødgrønne.

– Gang på gang går rullegardinet ned i saker som har med den kristne kulturarven å gjøre. KrF må søke samarbeid med Høyre og andre partier som trengs for å gi avløsning, mener Jørgen Kristiansen.

Han minner om at partiet ble hardt straffet av velgerne for Frp-vegringen i forkant av 2009-valget (5,5 prosent).

I de fleste storbyer har KrF valgt å samarbeide til høyre. I spørreundersøkelser svarer et stort flertall av KrF-velgerne at de foretrekker ikke-sosialistisk samarbeid.

– Det er klart at bevegelsene i det politiske landskapet får innvirkning på vår debatt. Men valgsamarbeid og budsjettsamarbeid lokalt er noe annet enn regjeringssamarbeid, der man må være enige fra A til Å, fremholder Dagrun Eriksen.