• FAMILIEGLEDE: Vinnergleden til mor Fanny Elba Lopez Olivares (t.v.) smittet raskt over på døtrene Britt, Grace og Fanny. FOTO: LARS HOLLERUD

Snakk om Flax!

Hun er 55 år, rengjøringsarbeider på rehabilitiering og har aldri hatt sertifikat. Fredag vant Fanny Elba Lopez Olivares bil til en halv million.