• ATT OG FRAM: Beboere sier bilen går att og fram mellom sporene når du kjører veien fra Omdal Sag til Jeppestøl. FOTO: Finn Ole Honnemyr

Over seks centimeter dype spor

På Ivelandsvegen mot Jeppestøl er sporene i asfalten over seks centimeter dype. Gammel veivokter frykter ulykker.