OSLO: Ligaen er bygd opp etter den amerikanske modellen, der det ikke er automatikk i at bunnlagene rykker ned. Lisensen deles ut for to år, men kan bli trukket tilbake etter ett år, dersom noen av forutsetningene blir brutt.Klubbenes sportslige resultater er bare en av seks elementer som vurderes når liganemnda skal ta stilling til om noen skal inn i ligaen eller miste plassen. Økonomi, organisasjon, rekruttering, profilering og arrangementsmessige kriterier teller også i vurderingen av hvorvidt klubben fortjener plassen eller ikke. Dermed er langt fra noen selvfølge at vinneren av neste års landsomfattende 1. divisjon blir å finne i basketligaen sesongen etter.— Lagene må ha midler til å investere i spillere og profesjonelle arrangementer, sier liganemndas leder Trygve Isdal som har stor tro på at den nye ligaen vil heve det sportslige nivået innen norsk basketball.Kravet til innpakning og design rundt kampene - med show og underholdning, er sterkt NBA-inspirert. Og målsettingen er at publikum skal oppleve tette og spennende kamper mellom lag som skal holde stadig høyere sportslig nivå.Bare åtte av de 14 søkerklubbene ble med i Norges første basketliga. Hop, Fjellhammer, Hønefoss, Centrum, Ullern og Trondheim fikk ikke plass. Sammen med flere andre lag blir sistnevnte å finne i neste sesongs nye landsomfattende 1. divisjon. Først om ett år kan de på nytt søke opptak i den eksklusive ligaen.Foreløpig er det ikke satt noe tak på antall lag som kan opptas.MONICA GRIMSTAD