grimstad: Men da var all produktutvikling ført rett som driftskostnad i resultatregnskapet, intet aktivert som immaterielle eiendeler i balansen. Hadde det skjedd, ville også resultatet sett penere ut. Det svenske morselskapet har imidlertid stilt seg bak datteren i Grimstad med et solid lån, og det jobbes med å utvide aksjekapitalen. Så får det vise seg om HiA-herrene Knut Brautaset og Gunnar Oftedal, som begge har noen Mint-aksjer og sitter i styret, vil gå inn med ytterligere kroner.