- Havnefogden må granskes

Havnefogd Jonny O. Hansen hudflettes av kontrollkomiteen til Mandal kommune.