• UKLAR: Den norske Burma-komiteen savner en klar og tydelig Burma-politikk fra regjeringens side. FOTO: Scanpix

Etterlyser Burmapolitikk fra Stoltenberg

Regjeringen har vært totalt fraværende på Burma-spørsmål siden den inntok regjeringskontorene i fjor, hevder Den norske Burmakomité.