NEDLEGGELSE: Det er frustrerende å høre på forsvarssjefens trusler om nedleggelse av diverse forsvarsanlegg over hele landet dersom Forsvaret ikke får økte bevilgninger som bl.a. kompenserer prisstigningen. Forsvarets aktiviteter har mange steder blitt avviklet de senere årene, og vi har nå et forsvar som er skåret drastisk ned til et nivå som ikke lenger kan sies å være forsvarlig for landets sikkerhet i en eventuell krisesituasjon.Flertallet på Stortinget må være svært så historieløse og ha glemt det brukne geværs politikk som hersket i Arbeiderpartiet i årene før utbruddet av andre verdenskrig. Norges forsvarsevne var gjennom 1930-åra blitt redusert til nærmest ingenting.Norske myndigheter har for tiden et godt forhold til vår store nabo i øst, Russland. Samtidig foregår det en styrkeoppbygging på russisk side av grensen i nord, mens Bellona på sin side klager høylytt over den økende forurensingen fra Nickel. Men uforutsette ting kan fort skje. Vi kan f.eks. oppleve et statskupp i Moskva hvor aggressive makthavere av ulike årsaker ønsker å sikre seg vitale deler av norsk territorium. Med et overraskende og godt planlagt angrep på Norge kan strategisk viktige havner og flyplasser være besatt i løpet av timer. Dette gjelder ikke bare i nord, men langs hele vår vidstrakte kyst.Selv om Norge er tilsluttet NATO-alliansen trenger vi til enhver tid et solid forsvar av landet vårt. I en krisesituasjon vil dette også ha avgjørende betydning for våre alliansepartnere som skal tre støttende til. Men dessverre virker det som om forsvarsviljen fra 1930-årene igjen rår grunnen på Stortinget.Birger AlbertKristiansand