Direkte ordførervalg mobiliserer ikke velgerne

Ordningen med direkte valg av ordfører i 50 av landets kommuner ser ikke ut til å ha mobilisert velgerne i større grad enn i landet for øvrig.