• REISER TIL AFRIKA: Øystein Larsen (41) fra Kristiansand, reiser i dag til Afrika for å bistå med hjelpearbeid. FOTO: Arkivfoto

Kristiansander skal lede hjelpearbeid

Øystein Larsen (41) fra Kristiansand har fått i oppdrag å kartlegge hjelpebehovet etter flommen i Afrika.