PENGESTØTTEKRISTIANSAND— Å, så deilig. Da får vi jo penger da, sier Lena Braathen. Styrelederen i Rock City er overlykkelig når hun får beskjed om at det er politisk flertall for fortsatt støtte til Rock Citys servicekontor.I går la de respektive partiene i bystyret fram sine forslag til budsjett for årene framover. Der har både AP, Høyre og SV foreslått å tilgodese Rock City med 250.000 kroner til neste år. Også Krf er positiv, men vil begrense beløpet til 100.000 kroner. Og mens de to borgerlige partiene vil stoppe støtten etter 2007, går Ap og Sv inn for å øke til 400.000 i 2008 og 500.000 i 2009.- Dette viser at det nytter å være tålmodig og å snakke med folk. Her har politikerne vist at de har evne til å tenke langsiktig og at de har forstått hva det er vi holder på med, sier Braathen.De siste par ukene har hun, Solveig Knudsen og servicekontorleder Kjetil Nordhus brukt på å overbevise politikerne om at Rock Citys servicekontor fortjener kommunal støtte.Hensikten med kontoret, som er opprettet på midlertidig basis i høst, er å hjelpe byens bandmiljø. Det gjøres gjennom å arrangere kurs og seminarer og å være et stående tilbud for dem som trenger hjelp til for eksempel søknader og annet. Servicekontoret er foreløpig det eneste konkrete utslaget av Rock Citys virksomhet.Nå gjenstår det å se om også Cultiva sier ja til søknaden på 400.000 kroner. Servicekontoret har et totaltbudsjett på 725.000 kroner til neste år.Tekst: Torgeir Eikelandtorgeir.eikeland@fvn.no - 38 11 36 59