• PISSOAR OG POST: Astrid Gulbrandsen foran den forfalne ventebua i Bliksund, som brukes som pissoar og postkassestativ. FOTO: Helge Corneliussen

- En skammens ventebu

Ventebua i Bliksund er pill råtten. Den brukes som postkassestativ — og pissoar.