• FOTO: Scanpix

Grov feil i eksamensoppgave

Det er innkalt til krisemøte i Utdanningsdirektoratet etter at det ble oppdaget en grov feil i eksamensoppgaven i mattefagene 1MX og 1MY. Rektorene på Agder reagerer.