- Kjevikplanen er en miljøkatastrofe

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen har en rekke innsigelser som nå stopper Avinors nye veiplaner til Kjevik.