• FOTO: Scanpix

Stadig færre ledige på Agder

Antall arbeidsledige i Agder-fylkene fortsetter å synke. Tallene for juli 2007 viser en nedgang på henholdvis 27 prosent i Vest-Agder og 25 prosent i Aust-Agder.