Flere tusen uten internett

18000 internettabonnenter i Kristiansand og kommunene rundt er onsdag kveld uten forbindelse.