KRISTIANSANDhavna I et skarpt brev til Master Ferries kommer havnedirektør Stein E. Haartveit med en kraftig irettesettelse av det nye rederiet. Bakgrunnen er at Master Ferries har lagt sin «Master Cat» i opplag gjennom vinteren, i stede for å seile til Hanstholm. Bare uker før Master Ferries innstilte driften av «Master Cat» den 22. oktober, orienterte rederiet havnevesenet om seilingsstansen. I brevet fra Haartveit heter det blant annet: «I møtet minnet Kristiansand havn om at vi helt fra samtalene før oppstart av virksomheten har fremholdt at vi for å ønske nye aktører velkommen forventer helårsdrift. Master Ferries har ikke meldt om andre intensjoner før september 2006.» — Som det står i brevet, forventer vi oss helårsdrift fra Master Ferries, sier havnedirektør Stein E. Haartveit. Helårsdrift.

— Vil dere nekte Master Ferries å bruke Kristiansand havn, hvis de ikke seiler hele året?- Jeg vil ikke forskuttere en saksbehandling. Vi må avvente svaret fra rederiet, sier Haartveit. Men Haartveit er krystallklar i brevet: «Rederier som bare ønsker å utnytte potensialet i turistmarkedet i sommersesongen vil ha klare konkurransefortrinn fremfor rederier som baserer seg på helårsdrift. En aksept av slik virksomhet kan bl.a. hindre at andre rederier finner det interessant å satse på helårsdrift ut fra Kristiansand Havn.»Administrerende direktør Svein Olaf Olsen i Master Ferries ville ikke kommentere saken, men viser til styreformann Tom Bringsværd. Ikke noe problem.

— Vi oppfatter ikke dette som noen problemstilling på noen som helst måte, sier Bringsværd.Styreformannen mener Havnevesenet har sendt brevet for å markere den policyen havnen har, og at rederiet har en god dialog med Havnevesenet.Årsaken til seilingsstansen fra Master Ferries er at rederiet jobber med å skaffe ny ferje. Ifølge Bringsværd skal den være klar til neste år, uten at Bringsværd i dag vil si hvor langt rederiet er kommet i forhandlinger om ny ferje.- Et bytte vil bli gjennomført innen april, og fra det tidspunktet vil vi ha helårsdrift, lover Bringsværd, som sier at Master Ferries ikke har noen problemer med å oppfylle Havnevesenets ønsker.- Vi føyer oss etter de ønsker havnen har, beroliger Bringsværd, som heller vil fremheve den store trafikkøkningen det har vært over Kristiansand havn i år, mye takket være Master Ferries, ifølge Bringsværd.Tekst: Gert Ove Mollestadgert.ove.mollestad@fvn.no 38 11 32 34