Sørlandet sykehus kan miste kreftbehandling

Helse Sør Øst vil nekte Sørlandet sykehus å utføre behandling av mage— og urinblærekreft, og heller sende pasientene til Oslo.