Erling Havnå dømt til 14 års fengsel

Erling Havnå (49) er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 14 år.