Mishandlet sine egne barn

En 36 år gammel mann er dømt til ubetinget fengsel i ett år og seks måneder for voldelig mishandling av to av sine egne barn, og for seksuelle overgrep mot en annen datter og venninnen.