• GA MERSMAK: - Det gikk greit, sa Birger Mikkelsen etter å ha fått veiledning på NSBs billettautomat av strekningsansvarlig for Sørlandsbanen, Dag Brekkan. Til venstre følger Kari Jacobsen og Kjell Sangvik nøye med, helt til høyre Solveig Hornnes. FOTO: VEGARD DAMSGAARD.

Birger (88) ble kurert

Flere eldre lider av dataskrekk. Etter å ha behersket NSBs billettautomat på første forsøk, fikk Birger Mikkelsen (88) lyst til å kjøpe seg pc.