• Vegvesenet drev tirsdag undersøkelser av massene der den nye traseen etter planen skal gå. Her driver Maik Linsner landmåling. FOTO: Tormod Flem Vegge / innfelt Anders Martinsen

Ny E18-trasé påbegynnes onsdag

Vegvesenet driver tirsdag med forberedende arbeid på den planlagte nye omkjøringstraseen på innsiden av raset.