Tatt i 89 km/t i 50 sone i natt

En person mistet lappen og 38 sjåfører ble ilagt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort på Nodeland i natt.