Må være under 23 år, kvinne og vakker

Kinesiske myndigheter i Chengdu forsøker å vampe opp provinsen.