UP skremmes av utenlandske fartsbøller

Roper varsku om lav respekt for fartsgrenser.