Samfunnsstraff for råkjøring

En 19 år gammel kvinne fra Søgne er under tvil dømt til samfunnsstraff i 40 timer, for å ha kjørt i 110 kilometer i timen i 50-sonen på Hølleveien.