Ikke fornøyd med svaret fra minis­teren etter Tangen-bråket