• Christian Eikeland (Frp) mener lesbiske og homofile har fått for stor plass i den nye planen som skal sørge for likestilling og mangfold i Agder. Han har fått med seg de borgerlige på å fjerne to punkter der de er nevnt, blant annet et tiltak der skolene skal få "Rosa kompetanse" gjennom de homofiles organisasjoner. Her utenfor Lovisenlund skole ved en annen anledning. FOTO: Torstein Øen

Fjernet homofile fra planen

Frp mener likestillingsplanen for Agder er for venstreorientert. De fikk fjernet tiltak som skulle sikre homofile og lesbiskes rettigheter.