• 3700 vogntog kjører 60 millioner slike fra Vantestrøm til Kristiansands hvert år. Planene om heller å bruke tog, FOTO: Møllen, Jon Anders

Drøyer med Voss-avklaring

3700 vogntog må kanskje fortsatt passere Vennesla. Stormøtet om Voss-vann over på tog, førte ikke til noen løsning mandag.