• Dette bilskiltet var plassert på en smuglerbil tollvesenet stoppet for noen år siden. Nummeret tilhører en norsk Saab, men skiltet er trolig produsert i Polen. Ifølge kontorsjef Helge Breilid i Tollregion Sør-Norge har mange smuglere nå gått over til å bruke svenske og tyske skilter for å gjøre det vanskeligere å kontrollere bilene. FOTO: Erlend Olsbu

Slik forsøker smuglerne å lure norske tollere

Utenlandske smuglere finner stadig nye metoder for å unngå å bli tatt. Tollsjef Helge Breilid ber publikum om hjelp til å stoppe den omfattende smuglingen over svenskegrensa.