• Et av ti barn i Kristiansand mistrives i barnehagen. En av grunnene er at de holdes utenfor leken. Illustratør Ane Tollerød Fosse har laget barnebok om hvordan barn blir holdt utenfor leken og bruker den i barnehager som jobber mot mobbing. Her er hun på besøk i Lindtjønn barnehage der utenforskap i dag står på programmet. FOTO: Kjetil Reite

Starter med anti-mobbing når barna begynner i barnehagen

I Lindtjønn Barnehage starter arbeidet mot mobbing allerede når barna begynner i barnehagen. Det skal hindre at barn blir holdt utenfor.