— Nå håper vi at kreditorene er med på det vi ber om, sier Trine Lohne.

På årets oljemesse i Stavanger, ONS 2014, sto Trine på gården for serveringen fra Nodes stand. I forgrunnen Node-leder Anne Grete Ellingsen, bak fra venstre Trine Lohne, Hege Aamdal og Cecilie Klungland. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Tirsdag måtte hun, tross stor aktivitet i bedriften, be kreditorene om betalingsutsettelse på grunn av den anstrengte likviditetssituasjonen.— Vi opplever et veldig trøkk i markedet nå. Det kommer daglig inn store bestillinger, forteller Lohne.

Krever 500.000 kroner

Bakgrunnen for de økonomiske problemene er at selskapet ikke har kommet til en løsning med Søgne kommune om kompensasjon for en driftsstans i februar i fjor.

Les også: Mot løsning for "Trine på gården"

Kommunen påla henne å stenge etter at avløpet gikk tett. Siden fastslo fylkesmannen at kommunen ikke hadde rett til driftsstansen.

— Ett år etter venter vi fortsatt på oppgjøret, forteller den lokale matgründeren.

Mest trenger hun forståelse fra Søgne kommune.

Overfor kommunens forsikringsselskap har selskapet hennes, Trine Gourmet AS, reist krav om en erstatning på en halv million kroner.

Les også: Setter Søgne på matkartet

Onsdag avviste formannskapet i Søgne å ta stilling til hennes bønn om hjelp.

- Uthalingstaktikk

Det var på slutten av møtet at Jack Andersen (Uavhengig) leste opp brevet hvor Trine Lohne ber Søgne kommune utbetale oppgjør for skaden, eventuelt stille garanti for summen.

— Her har vi et forsikringsselskap som driver uthalingstaktikk, fastslo en tydelig irritert Jack Andersen.

— Om to måneder kan det være for sent. Mens gresset gror, dør kua, lød den bokstavelige talen fra Andersen.

Trine Lohne fotografert utenfor restaurant Måltid i Kristiansand, hvor lokale matprodusenter var på seminar onsdag. Nå risikerer gründeren fra Søgne å måtte stenge Trine på gården. Foto: Janne Birgitte Prestvold

Flere andre politikere gav uttrykk for at saken var uheldig for kommunens omdømme.På den annen side var de redde for å gjøre en tabbe hvis de utbetalte noe mens saken fortsatt ikke er avklart fra forsikringsselskapets side.

Her har vi et forsikringsselskap som driver uthalingstaktikk.

— Det er trist, men jeg ser ikke at vi kan gjøre noe med den slik det står i dag, mente Tom Løchen (H).

Rådmann Kim Høyer Holum rådet politikerne til ikke å blande seg siden saken håndteres av to profesjonelle parter. Det får Trine Lohne til å reagere kraftig:

- Ansvarsfraskrivelse

— At rådmannen sier profesjonelle parter har overtatt dette, er en ansvarsfraskrivelse jeg nesten ikke finner ord for å beskrive, fremholder Lohne.

— Vi er en uskyldig part, som fylkesmannen allerede har avgjort skyldspørsmålet til fordel for. Mens den profesjonelle part kommunen støtter seg til, er et forsikringsselskap som har avvist hele kravet!

Det er kommunens ansvarsforsikringsselskap Protector som håndterer saken.

— Alle næringsdrivende som har vært borti det selskapet, bekrefter det samme. De benytter en konsekvent uthalingstaktikk, hevder Trine Lohne.

- Hvor nær er du konkurs?

— Hvis ikke alle kreditorene er med på å fryse gjelden til 31.12, kan en av dem slå oss konkurs. De største, som vi har snakket med, vil hjelpe oss, opplyser Trine Lohne.

Støttes av kreditor

Den største kreditoren, Gevir kommunikasjon i Kristiansand, bekrefter dette.

Foto: Kjartan Bjelland

— Vi møtekommer forespørselen om betalingsutsettelse. Det er en voksen og god løsning, sier Jarl Sindland, daglig leder i selskapet.

— Nå står vi foran de to beste månedene i året, og er klare for å gi full gass, sier Trine Lohne.

Trine på gården sysselsetter sju kvinner.

— Vi har lykkes med å sette Søgne på matkartet både lokalt og nasjonalt - da er det utrolig vondt å bli motarbeidet av den samme kommunen vi prøver å løfte, sier hun.

- Når det går så bra, hvorfor betyr erstatningsbeløpet så mye?

— Det er tøft å starte en ny bedrift, og finne sin plass i markedet. Vi er på god vei, men trenger noen kroner på bunnlinja.

Venter på svar

— Vi har bedt om en nærmere redegjørelse for grunnlaget for det fremsatte kravet fra Trines Gourmet AS, sier Joachim Dahl Skjelsbæk.

Han er senior skadebehandler hos Protector forsikring, Søgne kommunes forsikringsselskap.

Vi er i løpende kontakt med kommunen om saksbehandlingen.

— Vi har gitt en foreløpig vurdering av kravet, og er ikke motvillig til et møte, men venter på tilfredsstillende svar, sier Dahl Skjelsbæk.

Han vil ikke kommentere anklagene om at Protector forsikring driver med uthalingstaktikk.

— Saken håndteres på alminnelig måte, det betyr at vi er i løpende kontakt med kommunen om saksbehandlingen, sier Joachim Dahl Skjelsbæk.

Han opplyser at erstatningskravet mot Søgne kommune ble meldt i juni, og at de fikk saken på sitt bord i juli.

Heier på Trine

Jarl Sindland, daglig leder i Gevir kommunikasjon, som representerer den største kreditoren, har 300.000-400.000 kroner utestående hos Trine på gården.

— Vi heier på Trine på gården. Virkelig! Vi skal kjøpe mye julemat av henne i november og desember, og oppfordrer andre til å gjøre det samme, sier Sindland.

Han har stor tro på gründeren fra Søgne.

— Trine Lohne har et godt navn og leverer gode produkter, mener Sindland.

— Akkurat nå trenger hun litt hjelp fra kreditorene, men mest trenger hun forståelse fra Søgne kommune. Jeg håper de føler litt på sitt ansvar oppi dette, hun trenger ikke at folk motarbeider henne, understreker han.