• Mangelfull protokollføring og tvangstiltak uten vedtak er blant forholdene som kritiseres etter at Sivilombudsmannen gjennomførte et besøk ved Sørlandet sykehus i fjor. FOTO: Lars Hoen

Hadde pasient i tvangsbelte i fem døgn

Sivilombudsmannen kritiserer Sørlandet sykehus for udokumentert bruk av tvang og mangelfull protokollføring.